-Lele Daye-  

                                                                                                                                                            

Le le daye  daye le le daye daye, Mal werane daye be bext tü nemaye

Ji bona derde we vah bire min mir,  Ez be halim daye daye ez birindarim

Her ro her wext nifire we li ser mebu, Hesret dile meda le le we ter nexar

Qirine kekemin vah vah ezman Qülkir Hesir cave weda  derdemin be dermane

 

Ew kederbu daye mirin emre xedä Dile min sewiti bimirim bira nakim

Ew ci derde daye felek li me xayine  Biremin mir daye beje leza te ciye

Nere  daye  nere me sewi nehile Dilemin periti cibikim daye cibikim

 

 

Mal werane daye le le daye daye,  Ez herane daye be bext tü nemaye

We got erd heciya  oy oy  em ketin re, Zalim felek li ser riyan em girtin

Bire min mir daye di elmeza kekemin, Din bu ye  kekemin bu li colu ciyan ket

Kirine denge te daye ezman  külkir, Bire min mir bebext daye ez birindarim

 

Ew kederbu daye mirin emre xedä Dile min sewiti bimirim bira nakim

Ew ci derde daye felek li me xayine  Biremin mir daye beje leza te ciye

Nere  daye  nere me sewi nehile Dilemin periti cibikim daye cibikim

 

 

-Söz müzik-   Sebahattin Kayaoglu