T YARAMIN

 

Belomewe belomewe  Keca delal be lomewe

Eske dilan were ba min  Ez asike dileteme

Ew dilemin ar peketiye heliyam dine t nabini

Nece keca delal nece  Cuna te mirina mine

 

T yara min delala min  Ez heyrana bejna teme

Telik pore sor bide min  Bira xde canemin bire

Bira xde canemin bire

 

Belomewe belomewe  Xezal heyran belomewe

Ew cend sale heviya teme  Zalim be bav bese were

Were dine edi bese  Dnya be te ne hevese

Mirin heye emre xede mirinamin deste teye

 

T yara min delala min  Ez heyrana bejna ziraw

Telik pore sor bide min  Bira xde canemin bire

Bira xde canemin bire

 

Belomewe belomewe  Caw res delal belomewe

Ez roj bi roj wek mirime Kece cibikim derman nine

Li dnyaye geriyam dine Memo cu ji bona zine

Roki were helk bubejin Sebo cu ji bona dine

 

T yara min delala min  Ez heyrana bejna ziraw

Telik pore sor bide min  Bira xde canemin bire

Bira xde canemin bire

 

 

    -Sz ve Mzik-  Sebahattin Kayaolu-